Pontos idő (UTC+1)

PONTOS IDŐ MAGYARORSZÁGON-UTC AM 00+2 téli isz. - UTC AM 00+1 nyári isz.

2020. december 6., vasárnap

GALAKTIKUS KÓDEXCobra 2012. április 4-i bejegyzése


Most egy hiánypótló cikk következik, amelyet még 2013. elején fordítottam az első fordítói csapattal. Hamarosan a Prepare for Change (Készülj a változásra) oldalra is feltesszük.


Az utolsó négy évben, mióta tagja vagyok a Mozgalomnak, sokan látták az információkat, egyre többen tudnak róla és ismerik meg azt a jövőt, amire mélyen legbelül mindannyian vágyunk.


Sokan kérdezik, hogy miért nem történt már meg az Esemény, mi változott 2012 óta, mióta Cobra elindította a blogját?Nos, a munka elején járunk, ami a MI részünket illeti, emberekét, itt a Földön. Növelni a Fény és a Szeretet energiáját. Kevesen vagyunk még, de egyre többen leszünk. A külső segítséget is megkapjuk, erről szól a Kódex egy része is, mert van amit nem tudunk saját erőből megtenni, a körülményeket biztosítani fogják. Ez egy óriási misszió és olyan alapokat kell teremteni, amelyre bátran lehet építeni egy egész civilizáció jövőjét. Sokan dolgozunk ezen, szerte a világon, Ti is, akik most ebben a csoportban vagytok, hozzá tudtok tenni. És igen, egy csírázó növényt, egy kis palántát nehezebb észrevenni… de mi tudjuk, hogy mit tartalmazott az MAG, amely szárba szökken éppen.
Galaktikus Kódex

A Föld az utolsó bolygó az univerzumban, mely a sötét erők megszállása alatt van és azoknak a galaktikus háborúknak az utolsó maradványa, melyek évmilliók során végigsöpörtek a galaxisban.


Ahogy a Galaxis felszabadult a sötét erők markából, egy katonai csoportból megalakultak a Fény Erői, amelyre sürgősen szükség volt ahhoz, hogy megvédjék az érző lények alapvető szabadságát egy harmonikus galaktikus és kozmikus társadalom felé. Ahogy a Galaktikus Konföderációban élő lények spirituálisan fejlődtek és összehangolódtak és egységbe kerültek a Felemelkedett Mesterekkel, felfedeztek egy belső kódexet, amely szabályoz minden kölcsönhatást a Fény Erőinek lényei és a sötét erőkkel és a megszállt bolygókkal való kapcsolatuk között.
Ez a kódex Galaktikus Kódex néven ismert és a Konföderáció ebben és más galaxisokban való műveleteinek jogi alapját képezi. Ez a Kódex nem külső törvények szigorú gyűjteménye, hanem minden Fénylélek belső alapelveinek rendszerezett szabályzata, amelyet a Fény összes lénye szabad akaratából elfogad, mert az a belső igazságát tükrözi.


Most olyan formában adjuk közre a Galaktikus Kódexet, amely minden átlagos felébredett lény számára érthető egy emberi társadalomban.


Galaktikus Kódex


I. Fejezet: Az Isteni Kegyelem TörvényeMinden egyes érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van a pozitív élettapasztalathoz

Ahhoz, hogy elmagyarázzuk az I. Fejezetet, meg kell értenünk, hogy a szenvedésnek, és a fájdalomnak nincs értéke egy olyan megvilágosodott Galaktikus társadalomban, mely felszabadult a sötét erők befolyása és egyéb kozmikus anomáliák aspektusa alól. Az, hogy a fájdalmat, a szenvedést és az áldozathozatalt a fejlődési tapasztalat elemeiként értékeljük, része volt a sötét erők programozásának. Ezzel az volt a céljuk, hogy az elfoglalt bolygók népességét minél könnyebben rabszolgává tegyék.


Minden érző lény feltétel nélküli pozitív élettapasztalata biztosítva lesz a felszabadított univerzumban úgy, hogy belső kapcsolatba kerülnek a Forrással. Ezt megerősíti majd a Felemelkedett Mesterek anyag fölött álló ereje, amely lehetővé teszi számukra, hogy segítsenek az élőlényeknek a Forrás felé való törekvésükben és ellássák őket az élethez nélkülözhetetlen kellékekkel. Az élet sosem azt jelentette, hogy keményen kelljen dolgozni és küzdeni, annál inkább egy örömteli, és kreatív utazást. Az I. Fejezet különböző alfejezetei szabályozzák az összes életet a felszabadult univerzumban, valamint ezek irányítják a Fény teremtményei közötti kapcsolatokat, azért, hogy konfliktusoknak soha ne kelljen előfordulniuk. Most hadd magyarázzuk el az alfejezeteket:


I/1. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van a fizikai, és a spirituális bőséghez

Ez az alfejezet pozitív élettapasztalatot biztosít a felszabadított univerzum minden élőlényének. A Felemelkedett Mesterek biztosítják az élethez nélkülözhetetlen kellékeket és a fizikai, valamint a spirituális gazdagságot és szépséget, felhasználva azt az erőt, melyet a felszabadított univerzum megváltott anyagából nyernek.


I/2. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga a Felemelkedés

Ez az alfejezet elmagyarázza, hogy a Felemelkedett Mesterek hogyan használják a Felemelkedés spirituális technológiájának fejlett értelmezését és hogyan segítenek minden élőlénynek, akik szabad akaratukból választják a Felemelkedést, a megváltás Elektromos Tüzét felhasználva.


I/3. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy egyesülhessen más lényekkel annak arányában, hogy mely pozícióban helyezkedik el Lélekcsaládjának Mandalájában


Ez az alfejezet egy szabályozó eszköz, mely egy Lélekcsaládon belüli összes kapcsolatra vonatkozik. Ez biztosítja az ellentétes polaritású lények egyesülését (ikerlángok, lélektársak), valamint minden más lény egymásra találását, fejlettségi szintjüktől és külső körülményeiktől függetlenül.


I/4. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van minden információhoz


Ez az alfejezet garantálja, hogy minden élőlény megkapjon minden információt, amire szüksége van ahhoz, hogy megértse az univerzumban betöltött szerepét, hogy nagyobb rálátása legyen az evolúcióra, és hogy rendelkezzen minden olyan információval, ami szükséges a döntéseihez, növekedéséhez és jólétéhez. Az összes ilyen jellegű adatot a Felemelkedett Mesterek, és más olyan lények biztosítják, akik felügyelik a különböző fajok, és civilizációk evolúcióját.


I/5. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga a szabadság


Ez az alfejezet biztosítja, hogy minden élőlénynek korlátlan lehetősége legyen a növekedésre, és az élet tapasztalására. Mivel a felszabadított univerzumban minden élőlény csakis pozitívizmust teremt, a szabadságuk sosem helyezkedik szembe más lények szabadságával.


II. Fejezet: A Szemben álló Felek Szétválasztásának TörvényeMinden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy el legyen választva és védelmezve legyen más érző lények negatív cselekedeteitől.


Ez a fejezet szabályozza az univerzum azon részeinek körülményeit, melyek éppen csak felszabadultak a sötét erők befolyása alól, de még nem lettek befogadva a Konföderációba. Ez megköveteli, hogy a Fény Erőinek mindig szét kell választania a szemben álló feleket, hogy megvédjék őket attól, hogy kárt tegyenek egymásban. Ezt követően a Fény Erői közbenjárnak a konfliktus során, míg az meg nem oldódik. Ezt a fejezetet gyakran használják arra, hogy véget vessenek a háborúknak és más fegyveres konfliktusnak.


III. Fejezet: Az Egyensúly TörvényeMinden érző lény, aki azt választotta, hogy a Galaktikus Kódex alapelveivel ellentétesen él és cselekszik, és el is utasítja, vagy nem képes azt elfogadni most, valamint visszautasítja, hogy egyensúlyba hozza múltbeli tetteinek következményeit, a Központi Napba jut. Itt alapelemeinek esszenciáira lesz átformálva, és újra elölről kezdi az evolúciós ciklusát.


Ez a fejezet szabályozza a Fény Erőinek és a sötétség erőinek a viszonyát. Miután legyőzték őket, a sötétség erőihez tartozó lények lehetőséget kapnak, hogy elfogadják a Galaktikus Kódexet és minden tőlük telhetőt megtegyenek az elkövetett hibáik jóvátételére, majd ezt követően pozitívan éljék az életüket. Ha ezt elfogadják, tettük megbocsátásra kerül és csatlakozhatnak a Konföderációhoz. Ha viszont képtelenek vagy nem hajlandók elfogadni az alapelveket, a Központi Napba kerülnek, átformálják személyiségüket és lélek esszenciájukat az Elektromos Tűzzel, és Isteni szikrájuk új evolúciós ciklusba kezd.


IV. Fejezet: A Beavatkozás TörvényeA Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga van a beavatkozáshoz bármilyen szituációban, ahol a Galaktikus Kódexet megsértik, tekintet nélkül a helyi törvényekre
Ez a fejezet a Fény Erőinek vezérelvét írja le a megszállt bolygókra vonatkozóan. A Konföderáció fenntartja a jogot, hogy beavatkozzon minden területen, civilizációban, bolygón vagy naprendszerben, ahol megsértik a Galaktikus Kódexet. Jogában áll ezt megtenni attól függetlenül, hogy a helyi civilizációk milyen pozícióban vannak a beavatkozás tekintetében. Mindig megvan hozzá a joga, hogy békés nevelési és szabályzási eszközöket használjon. Ha megsértik a Galaktikus Kódex alapelveinek kritikus tömegét, joga van a katonai erő használatára. Speciális eseteknek számítanak azok a bolygók, melyek a sötét erők közvetlen megszállása alatt állnak. A sötét erők általában túszul ejtik a helyi lakosságot, hogy meggátolják a Fény Erőinek előmenetelét. A Földön nukleáris háborúval fenyegetőztek, ha a Fény Erői beavatkoznának. Ez a fő oka annak, hogy a Fény Erői még nem szabadították fel ezt a bolygót (és nem az ún. nem-avatkozunk-be-mert-tiszteljük-a-szabad-akaratot, csak-nézzük-majd-ahogy-a-szenvedés-folytatódik című ostobaság). Mint bármely túszhelyzet, ez is sok szakszerű tárgyalást és taktikai megközelítést kíván. Ez a szituáció most megoldásra kerül, és a Föld bolygó hamarosan felszabadul.


IV/1. Fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy hívhassa a Galaktikus Konföderációt szükség esetén, és a Galaktikus Konföderációnak joga van segíteni, tekintet nélkül a helyi törvényekre


Ez az alfejezet legális alapot ad arra, hogy beavatkozzon és segítséget nyújtson a sötét erők által túszul ejtett lények számára. A Fény Erői mindig a tőlük telhető legjobbat kívánják tenni, hogy segítsék és jobbá tegyék minden érző lény életkörülményét, még a Földön élőkét is. A Földön zajló helyzet is pont azt mutatja, hogy a bolygón mennyivel nagyobb hatalma volt a sötét erőknek, mint a Fénynek. Szerencsére, ez már változóban van.


IV/2. Fejezet: A Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy végrehajtsa a Galaktikus Kódexben foglaltakat és ha szükséges, katonai erő használatával leigázza a Kódexet megsértő területeket


Ez az alfejezet legális alapot ad arra, hogy a megszállt bolygókat katonai erővel felszabadíthassák. A Konföderáció katonai erői eltávolítják vagy segítséget nyújtanak a sötét erők képviselőinek eltávolításában, és kiszabadítják a túszokat. Majd a Konföderáció többi erői irányítják azt a folyamatot, hogy a bolygó a Konföderáció részévé válhasson, mégpedig a helyi lakosság tájékoztatásával.
Néhány ember úgy érezheti, hogy a Konföderációnak nincs joga beavatkozni és hogy az emberiségnek megvan ahhoz a joga, hogy saját maga oldja meg a problémáit. Ez egyszerűen nem igaz. A bolygón folyó háborúk és az alapvető emberi jogok folyamatos megsértése bebizonyították, hogy az emberiség nem képes kezelni saját helyzetét. Ezért sokkal jobb lenne, ha bölcs őrzőket kapna az irányításra. A Konföderáció segítséget fog nyújtani a bábok jelenlegi mestereinek (sötét erők) eltávolításában, akiket az emberiség hívott ide réges-régen Atlantisz idején. Majd a Galaktikus Kódex lesz végre az etikák univerzális kódja az egész univerzumban és nem lesz többé sötétség.

Cobra jóvoltából


Videó formájában is megtekinthető:Magyar Cobra Csoport

GALAKTIKUS KÓDEX nyomtatható képek
 

2020. december 4., péntek

Esemény utáni pénzügyi helyzet és egyéb információk

Forrás: Takács Anikó MCCS adminisztrátor


Kedves Cobra Csoport!


Mivel néhány hete felmerült pár kérdés az Eseménnyel kapcsolatosan, most megosztjuk veletek ismét az Eseményről készült első leírást - apróbb kiegészítésekkel -, amelyet a Prepare for Change (prepareforchange.net) állított össze még évekkel ezelőtt (magyar megfelelője: felkeszulesavaltozasra.blogspot.com).


Ebben az írásban találhatunk választ, többek között arra is, hogy hogyan fognak ellátáshoz jutni azok az emberek, akik nem rendelkeznek készpénzzel és nincs hozzáférésük a bankszámlájukhoz. Erre a következő választ kapjuk a bejegyzésben:


“Hogyha nem tudsz hozzáférni a pénzedhez, és az alapszükségleteidet kívánod biztosítani, ami nem elérhető a barátokon, családon, közösségen vagy vészhelyzeti szolgálatokon keresztül, akkor erre a helyzetre egy utalvány rendszer lesz felállítva, hogy azon keresztül tudj fizetni a javakért és szolgáltatásokért.”


A szóban forgó utalvány ezidáig csak angol nyelven volt elérhető, most azonban elkészítettük számotokra a magyar verziót (kép a bekezdés után) is, bár arra vonatkozóan nincsenek információink, hogy nekünk kell-e majd ezeket kinyomtatni és terjeszteni is az Esemény idején, mégis jó, ha látjátok, letöltitek, ott tartjátok a többi dokumentum között, arra az esetre, ha a helyi illetékes szervek nem tudnák, hogyan kezeljék a kialakult helyzetet. Ti ha mást nem, javaslatot tehettek az utalvány használatára.


Ehhez kapcsolódóan szeretnénk egy újabb rövid tájékoztatót is megosztani veletek az Esemény idejére. Ennek összeállítását hálásan köszönjük Lóránd Kovácsnak, aki pontokba szedte nekünk a legfontosabb információkat, amelyeket érdemes lehet majd az Eseménykor terjeszteni különféle csatornákon. A tájékoztató természetesen szabadon letölthető és szerkeszthető. 


A másik kérdés, amely sokszor felmerül, és sokakat aggodalommal tölt el, az az áramszolgáltatás kimaradása. A bejegyzés szerint nem várható hosszú távú áramkimaradás az Esemény idején, bízunk benne, hogy az Ellenállás erre is felkészül.  

Ehhez szeretnénk megerősítésképpen megosztani veletek egy részletet Cobra 2017. augusztus 23-ai bejegyzéséből, amelyben az alábbiakat olvashattuk:


Az EARTH EX gyakorlat, ami ma zajlik, rendkívül értékes információkkal szolgál az Ellenállás számára arról, hogy hogyan lehet fenntartani az infrastruktúrát, amikor megtörténik az Esemény:


A cikkbe beágyazott képen látható szöveg:


A gyakorlat leírásaAz EARTH EX három dinamikus fázisban fog lezajlani, amit egy végső „elképzelt leckék” értékelési és visszacsatolási fázis fog követni.


1. fázis első 3 nap Kiterjedt áramszünet/Nincs megoldás

2. fázis 4-6. nap Kiterjedt áramszünet/Kritikus döntések, értékelések és akciók

3. fázis 15. nap-tól Folyamatos kiterjedt áramszünet, Black Start, kommunikációk, szektorok közötti koordináció

4. fázis „Elképzelt leckék”: Értékelés és visszacsatolás


Egyes Ellenállási ügynökök is részt vesznek ebben a gyakorlatban bizonyos módon és ez egy újabb lépéssel közelebb fog vinni minket az Eseményhez.

Megjegyzés:

Earth Ex gyakorlatról röviden

Megnövekedett az aggodalom egy súlyos, szándékos, vagy természetes módon megjelenő "Fekete Égbolt Veszély" (olyan katasztrofális esemény, mely számos helyen, huzamosabb időre, súlyosan károsítja a fontos infrastruktúráink megszokott működését) lehetőségével kapcsolatosan. Egy ilyen szubkontinentális szinten kiterjedt, hosszú ideig tartó áramkimaradás kihatással lehet az összes infrastruktúránkra, amely ahhoz a nyomasztó dilemmához vezet, hogy bármelyik szektor helyreállítása kizárólag akkor lehetséges, ha minden más ágazat legalább minimálisan működőképes marad.

Az akadály kezelhetősége érdekében, az alapos, minden szektort érintő, illetve szektorok közötti rugalmas tervezés döntő fontosságú. Ezeket a terveket azonban ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, gyakorolni kell. A jelenlegi infrastruktúráink nemzeti és globális helyzetét, valamint különbözőségeit tekintve, ez egy példátlan, multi-szektorális, nemzeti és nemzetközi gyakorlat sorozatot igényel.

Az EARTH EX egy fejlődő, átfogó, közös, partnerek által kifejlesztett gyakorlat, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy ezt a szükségletet kielégítse.

A gyakorlatot az EIS Council irányítja. Az EIS az amerikai Elektromos Infrastruktúra Biztonsági Tanács, egy non-profit, kormánytól független szervezet.


Most pedig akkor következzen az Esemény részleteiről szóló bejegyzés, amelyet természetesen az ellenallas blogspot-on is megtalálhattok a 2016. júniusi cikkek között a blogarchívumban.


AZ ESEMÉNY - 1. rész


Ez a cikk hamarosan megjelenik a  Prepare for Change (Készülj a Változásra),  oldalon 
magyarul is, a többi, Eseménnyel kapcsolatos információkkal együtt.

Több éve tudhat az emberiség erről a folyamatról, mert Cobra kilépett a nyilvánosság elé a blogjával, de a bolygónk tényleges felszabadítása már több évtizede tart. Lassan elérkezik az idő, amikor a munkánk gyümölcse beérik… ennek lehetünk tanúi ezekben az években, ezért ha most ezeket a sorokat olvasod, szerencsés lehetsz.

A kérdés már csak az, hogy hová helyezzük a fókuszunkat a jelenlegi zűrzavaros világban, amikor „jól már csak szívével lát az ember” és észrevesszük-e, hogy egy új kor van születőben.

Milyen a szülés? Sokszor fájdalmas, várni kell, néha könnyebben zajlik le.., de mindig örömkönnyekkel jár együtt, mikor belepillanthatunk azokba a szemekbe, amelyekre annyira vágytunk már.

Lássuk meg egymás szemeiben is azt a gyermeket, akik mi is vagyunk mélyen legbelül és azt az összetartozást, összefogást, melyek nélkül nem érhetünk el sikereket, mert EGY-S-ÉG-ben az erő.

Az Eseménnyel kapcsolatos tudnivalók egy részét osztjuk meg ma, de hamarosan a többi, már lefordított információt is közzétesszük.


Az ESEMÉNY

Az "Esemény" a kompressziós áttörés pillanata. A kompressziós áttörés akkor következik be, amikor a bolygó felszíne felett és alatt lévő Fény Erők találkoznak középen – vagyis a bolygó felszínén. 
Remélem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a Naprendszerünkön belül léteznek különböző frakciók, akik a fény oldalán állnak és támogatják a bolygó felszabadítását. Vannak továbbá különböző frakciók, akik a bolygó felszíne alatt élnek és támogatják a fényt és a bolygó felszabadítását. Ezek a csoportok haladnak előre a bolygó felszíne felé, mert a bolygó felszíne a fő csatatér és a központi fókuszpont az egész helyzetet tekintve, amely nem korlátozódik pusztán csak a Föld bolygóra. 

Amikor az áttörés megtörténik, azt hívjuk mi "Eseménynek". Az Esemény pillanatában tulajdonképpen nagyon sok minden történik egyszerre. Ekkor fogják a Fény Erők átvenni az irányítást a tömegmédia felett és ekkor fognak információkat kibocsátani a földönkívüliek közreműködéséről, a Cabal bűneiről, a fejlett technológiákról, egyszóval ez lesz a TELJES NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL. 

Legalább is ez része ennek. A másik része pedig a Cabal letartóztatása és a pénzügyi rendszer újraindítása, amit a Keleti Szövetség már nagyon régóta készít elő. És persze fokozatosan haladunk előre az első kapcsolatfelvétel felé, ami valójában egy hivatalos kapcsolatfelvétel lesz a földi civilizáció és a galaxisban létező más pozitív földönkívüli fajok között. Az Esemény lesz a kezdőlökés, aminek során kezdetét veszi ez a folyamat. Nagyjából így lehetne leírni, hogy mi is maga az Esemény. És természetesen ott van még a galaktikus központi nap pulzálása is. A galaktikus központi nap egy élő entitás és alkalmanként ennek a pulzálásnak az energiája összhangba kerül a globális tudatosságunkkal, illetve ennek a tudatosságnak, felébredettségnek a szintjével. És amikor a kompressziós áttörés bekövetkezik, a tudatosság szintje elég magas lesz ahhoz, hogy képes legyen fogadni a galaktikus központ megnövelt energiapulzálását.

A Földet és lakóit 25.000 éve bebörtönözték és karanténban tartják (fekete lyuk). Eddig a sötét oldal, -vagy ahogy hívjuk őket az Elit (Cabal) irányította és manipulálta az emberiséget. De most 25.000 év börtön után végre kiszabadulunk a fekete lyukból. A mi bolygónk az utolsó a galaxisban, amely felszabadításra vár. Ez a lépés az ESEMÉNY HORIZONT vagy az ESEMÉNY.

Az ESEMÉNY lesz bolygónk számára az áttörés pillanata, mind fizikai és nem fizikai síkon.
A nem fizikai síkon érzékelni lehet majd egy nagy hullámát vagy villanását az Isteni energiának és fénynek, amely a Galaktikus Központi napból fog a bolygó felszínére érni. ( A Galaktikus Központi Nap egy objektum a Bak csillagképben.) Ez a Napból érkező speciális fény vagy villanás áthatol a Földön, és az emberiség egészén. Nyugalmat fog árasztani az emberek felé a szeretet energia fényében, és véget vet a kettősségnek. Ilyen nagyszerű és erőteljes energia eddig nem volt látható, vagy érezhető a Földön. Mindenki tudni és érezni fogja a Földön, hogy valami történt. Ez még számunkra is meglepetés lesz, mikor meg fog történni. Ilyen még nem történt ezelőtt. Egyáltalán nem lesz ijesztő, inkább egy nagyon pozitív esemény.

A fizikai síkon a következők fognak történni:

 • Az Elit letartóztatása ( már elkezdődött)

 • A Pénzügyi Rendszerek újraindítása

 • Közzététel-nyilvánosságra hozatala az Elrejtett igazságoknak/ eseményeknek, beleértve a földönkívüliekről szóló információkat is

 • Egy új igazságos pénzügyi rendszer kezdete, amely jóléti alapokat biztosít mindenki számára

 • ÚJ Kormányzati/ Politikai rendszer, Oktatási rendszer, Egészségügyi rendszer, Történelem órák, stb.

 • Az emberiség lassú és fokozatos ráébresztése arra a tényre, hogy léteznek pozitív földönkívüli fajok, és hogy milyen galaktikus kapcsolataink vannak.

 • Új fejlett technológia bevezetése

 • A spirituális fejlődés és gyógyítás lehetősége minden ember számára elérhető lesz a bolygón.

 • És még sok-sok minden, amelynek örömmel nézünk elébe.

Mit tehetsz az ESEMÉNY előtt?


Készülünk arra, hogy együtt örüljünk az emberiség EGÉSZÉRE váró fényes és szép jövőnek, amely a bolygó erőszakmentes felszabadítása után lesz érzékelhető.

Mivel nem tudjuk az Esemény pontos dátumát, bölcs dolog lenne, ha követnél néhány egyszerű elővigyázatossági szabályt:

 • Mostantól kezdve tarts otthon plusz 2 hétre elegendő élelmet
 • Bizonyosodj meg róla, hogy számodra, és szeretteid számára van elég gyógyszer, amire szükség lehet.
 • Tarts otthon rejtett pénztartalékot.
 • Töltsd fel az autód benzintartályát, ha már félig üres.
 • Tanulj és tanítsd barátaidat, családtagjaidat.
 • Csatlakozz az egyik munkacsoporthoz a 6 közül a Prepare for Change weboldalon és segédkezz a gyönyörű bolygónk felszabadításában.
 • Alkossatok csoportokat minden vasárnap és csináljátok meg a Heti Felemelkedési Idővonal Meditációt és koncentráljatok az Istennői Energia áramoltatására.


A meditáció elérhető itt:
Annyi információt szeretnénk biztosítani, amennyit csak lehetséges, hogy együtt tudj örülni velünk, amikor az egész bolygó, az egész emberiség belép az aranykorba, az ökoszisztémák meggyógyulnak, az emberiség alapvető igényeit kielégítik, szabadok leszünk, hogy valóban teremtsünk és szabadon utazhassunk. Ez megnyitja az utat a fejlődés további lépései felé, a jelenünk megértésén túl.

Az Esemény idejét nem lehet megjósolni. Sok érintett csoport van világszerte, és számos információt kell még titokban tartani egyelőre, hogy garantálni lehessen a biztonságukat a végrehajtandó műveletekhez.

Minden, amit mondhatunk, hogy közeledünk a célhoz. Ez az, amiért ezt az információs és támogató hálózatot létrehozták, hogy a lakosság felkészült legyen.

Amikor az Esemény megtörténik, mindenki tudatában lesz a levegőben lévő változásoknak, de tudnod kell, hogy NEM SZÁMÍTUNK SEMMILYEN NEGATÍV KIMENETELRE AZ ALÁBBI INFRASTRUKTÚRÁKKAL KAPCSOLATBAN:

NEM számítunk:

 • Áramkimaradásra,
 • Vízhiányra,
 • Mobiltelefon zavarokra,
 • Polgári engedetlenségre,
 • Sem az orvosi ellátás, sem a normál sürgősségi szolgálatok fennakadására.
 • Teljes valószínűséggel az internet a legtöbb helyen működőképes lesz.

Mi várható pénzügyi területen az Esemény után?

Az Ellenállás Pénzügyi Csoportjáról:


A Küldetésük:


A Pénzügyi Csoport kezdeményezni fogja és fenn fogja tartani a stabilitást a termékforgalmazók és szolgáltatások, valamint a vásárlók között, mivel ugyanezek a szolgáltatások szükségesek az Eseményt követő két hétben. A helyi csoportoknak felül kell vizsgálniuk a honlapon lévő terveket, és ugyanezt a saját területükön is meg kell szervezniük. Lépj velünk kapcsolatba, hogy javaslatokat nyújthass be helyi kérdésekkel kapcsolatban.

A Vízió

Fénymunkások, felébredt fivérek és nővérek, kérjük értsétek meg, hogy hamarosan élvezhetjük a bolygó erőszakmentes felszabadítását, valamint az EGÉSZ emberiség számára fényes és szép jövőt.

Mint azt már tudod, neked sokkal jobban felkészültnek kell majd lenned, mint a legtöbbeknek. Szükségünk lesz a segítségedre, hogy stabilitást és nyugalmat mutass azáltal, hogy erőt sugárzol magadból, majd ezt a tudást felhasználva, másoknak is megnyugvást és segítséget nyújtasz.

Részletek:

Az Új Pénzügyi Rendszer Víziója- Átmenet a Régi Pénzügyi Rendszerből az ÚJ Pénzügyi Rendszerbe.

A mostani hibásan működő Pénzügyi Rendszer le lesz cserélve egy új pénzügyi rendszerre. Nem kell pánikolni. Ez jó dolog. A szükségleteid ki lesznek elégítve. Úgy, mint bármely főbb változás esetén, az első néhány nap mindig a legzavaróbb. Mivel minden főbb TV állomás, újság és rádióállomás az ESEMÉNYRŐL fog minőségi információt közvetíteni, ezáltal várható, hogy egyre inkább megkönnyebbülsz, ahogy telik a nap.

Itt lent találhatod az első 14 napra szóló útmutatásokat.

1. nap - éppen megtörténik az Esemény

( Az Isteni Galaktikus energia rezgése érezhető)

- Minden bank átmenetileg bezár - 3-7 napig nem lesznek elérhetőek (max. 14 napig).
- Minden bankkártya és bank automata átmenetileg zárolva lesz (max. 14 napig.) Az indok az, hogy ezzel elvágjuk a forrást a központi bankok illetéktelen tulajdonosaitól világszerte, akiket úgy ismertek, mint az „Elit”.

A legtöbb üzlet arra lesz ösztönözve, hogy nyitva maradjon, és folytassák az elfogadását a pénznek és a csekkeknek úgy, mint bármely más normál üzleti menetnél. A csekkek is tisztázva lesznek, ahogy a bankok újranyitnak.

(1-2 héttel az Eseményt követően).

Hogyha nem tudsz hozzáférni a pénzedhez, és az alapszükségleteidet kívánod biztosítani, ami nem elérhető a barátokon, családon, közösségen vagy vészhelyzeti szolgálatokon keresztül, akkor erre a helyzetre egy utalvány rendszer lesz felállítva, hogy azon keresztül tudj fizetni a javakért és szolgáltatásokért.

Ez nem ingyen pénz. Ez alapjába véve egy kölcsön, ami 1000$-ig (kb. 270.000 Ft) terjedhet, amit fel lehet használni ételre, gyógyszerre és egyéb szükségletekre az Esemény napjától kezdve egészen a bankok újranyitásáig. Miután ezek nullázódtak és érvénytelenné váltak, ki kell fizetned az ily módon felhasznált összeget. Az üzletek kompenzálva lesznek az engedélyezett utalványokért, amelyeket bármely bankon keresztül beválthatnak. Azok az emberek, akik az utalványt választják, és azzal vásárolnak javakat és szolgáltatásokat, felelősek lesznek az elköltött összeg kifizetéséért vagy a bankjukon keresztül, vagy a jövőbeni kereset/kompenzációból való levonáson keresztül.


2 - 14+ Nap

 • Minden valuta érvényes lesz még mindig
 • Az esemény után pénzügyi újraértékelés fog zajlani
 • Azoknak a bankoknak a könyvelése, amelyek újra kinyitnak, átlátható lesz a nyilvánosság számára.
 • Nem számolhatnak fel többet kamatot.
 • A tört banki rendszert megszüntetik.
 • Az IRS-t (Adóhivatal az USA-ban) azonnal leállítják.
 • Az összes bank, amely szoros kapcsolatban állt az Elittel, csődbe fog menni.
 • A Federal Reserve-t azonnal megszüntetik.
 • Az összes adósság nem lesz eltörölve, azért, mert ha csak azért vásárolsz hitel kártyával, mert azt gondolod, hogy az adósságod el lesz felejtve, az nem elfogadható eljárás.
 • Étel, szállás és technológia mindenki számára elérhető lesz.
 • Az arannyal való nyílt piaci kereskedés megszűnik.
 • Nem lesz több hajléktalan ember.
 • Nem lesz több tőzsde.
 • A bankszámlákon lévő pénzeket befagyasztják addig, amíg az új banki rendszer létre nem jön. (3-14 nap). - - Ha a javakat legálisan szerezték, akkor megmarad a pénz.
 • Az Elit pénzét, - mivel illegálisan szerezték, elkobozzák.
 • Részletek az Új Társadalomban létrejövő Változásokkal kapcsolatban:
 • Az egyetlen adó lesz (14%), amelyet az új termékekre vetnek ki.
 • Humanitárius elvek fognak uralkodni.
 • Új technológiákat vezetnek be, de az elektromos hálózat fennmarad az átállás során.
 • Mindenki kapni fog 100,000 dollárt (kb.27.000.000 Ft) járulékos bankszámlákról.
 • Az adósságokat 100.000 dollárig eltörlik. Ha ennél nagyobb összegről van szó, az ki lesz vizsgálva. Az igazán kiemelkedő összegű adósságot leemelik a bankszámláról, vagy ha az nem elég, akkor tanácsos lesz csődöt jelenteni.
 • Az államadósságokat törlik.
 • A jelzálogokat eltörlik.
 • A nyugdíjszámlák megmaradnak.
 • A szociális biztonság/nyugdíjazás/egészségügy megváltozik, ingyenes betegbiztosítást nyújtanak az új, fejlett egészségügyi rendszerben.
 • Az átlagos munkaidő napi 3-4 óra lesz, heti 5 munkanappal.
 • A termelési költségek csökkenni fognak.
 • A törvényes, legális szerződések megmaradnak.
 • A rendőri szervek a védelemért lesznek felelősek és nem a pénzbehajtásért.
 • Magánjogokat tiszteletben fogják tartani és nem fog torzulni.
 • A legtöbb hitelkártya adósságot törlik.
 • A spekuláció nem lesz elfogadott, nem terhelheted túl a hitelkártyádat most, annak a reményében, hogy úgyis el lesz később törölve anélkül, hogy számon kérnének. A pénzügyeket figyelemmel követik.
 • A Kongresszus bezár újraindításkor. (Minden országban így fog történni.)
 • A Kongresszus nagy részét (U.S.) feloszlatják.
 • Új választások lesznek kiírva a Kongresszusban (világszerte minden kormányban) az újraindítás 4 hónapján belül.
 • A Monsanto, a Microsoft korrupt része csődbe fog menni azonnal. És minden más korrupt cég is.
 • A legtöbb elítéltet szabadon engedik, lelki tanácsadást és tanításokat fognak kapni, mivel sokukat az életkörülményei kényszerítettek bűnözésre. Sokakat azért engednek el, mert ártatlanok.
 • A CIA által működtetett gyógyszer (drog) üzlet megszűnik és drasztikus átalakításokra fog sor kerülni.
 • Ha már teljesen gyógyultak leszünk, abba fogjuk hagyni a húsevést (az állatokra másképpen fogunk tekinteni).
 • Még mindig lesznek csődök.
 • Nem lesznek többé gyáraink Kínában.
 • A legtöbb cég tovább fog működni.
 • A cégek vissza fogják vásárolni a részvényeket, és visszaadják a befektetőknek a pénzüket.
 • Az Ellenállási Mozgalom segíteni fog és tanácsokkal fog ellátni.
 • Az elektromos hálózat fennmarad, bár amikor az Elit megbukik, - lehet, hogy lesznek kisebb áramkimaradások.
A pénzügyi élet jelentős javuláson fog átmenni az ESEMÉNY után, miután az Elit által kivetett törvénytelen adósságok köteléke eltávolításra kerül. A bolygón minden ember rendelkezni fog elég forrással ahhoz, hogy javítson az életén.
A Fény Győzelme! 

MCCS
Összeállította Cobra írásai alapján: DaNell Glade, Rique
Seraphico & Jeff White

GALAKTIKUS KÓDEX

Cobra 2012. április 4-i bejegyzése Eredeti: http://2012portal.blogspot.hu/2012/04/galactic-codex-normal-0.html Most egy hiánypótló cikk köve...